Rada otwarta na mieszkańców

  0
  12
  views
  • stworzymy stronę internetową Rady Osiedla
  • będziemy działać transparentnie we współpracy z mieszkańcami i włączać mieszkańców w działania osiedla
  • będziemy konsultować z mieszkańcami sprawy dotyczące funkcjonowania osiedla