Zaprośmy zieleń na Łazarz!

    0
    16
    views

    Zadbamy o ulepszanie obszarów zielonych, dbałość o drzewa przy ulicach i pasy zieleni. Chcemy, by mieszkańcy mieli wpływ na wyznaczanie nowych miejsc do zagospodarowania zielenią. Zadbamy o rewitalizację Parku Kasprowicza, aby spełniał potrzeby mieszkańców.